Global School предлага обучение по следните чужди езици

Английски език

Немски език

Испански език

Френски език

Гръцки език

Руски език

Китайски език

Шведски език

Румънски език

Български език

Новини

Обща европейска референтна езикова рамка