24 февр.

Курс: Немски език за ниво В2 »

за повече информация…

23 февр.

Курс: Немски език за ниво С2 »

за повече информация…

23 февр.

Курс: Немски език за ниво С1 »

за повече информация

Курс: Немски език за ниво А1 »

за повече информация…

Курс: Немски език за ниво А2 »

за повече информация…

22 февр.

Курс: Немски език за ниво В1 »

за повече информация…

22 февр.

22 февр.

Курс: Руски език за 11. клас »

за повече информация…

Курс: Английски език за ниво А1 »

за повече информация…

21 февр.

Курс: Руски език за 10. клас »

Кратко описание на курса:
Курсът по руски език за 10.

Обща европейска референтна езикова рамка