GS-BG-PR Програми за изучаване на български език :

Кратко описание на програмите:

Програмите са предназначени за получаване на знания по общ и специализиран български език и включват курсове за ученици и индивидуално обучение. Обученията за възрастни са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка, а курсовете за ученици с Учебно-изпитните програми за обучение в училище.

BU-IO Програми за изучаване на български език :
BU-SP Програми за изучаване на български език :