GS-BG-SP2 Спец. подготовка: Български език

Кратко описание на специализираната подготовка:

Курсовете включени в тази програма са предназначени за подготовка за Националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас, Държавения зрелостен изпит (ДЗИ) – матура по български език след 12. клас и кандидат-студентските изпити, както и за получаване на знания по специализиран български език, свързани със специфични професионални и творчески дейности.

 

BG-7CL Спец. подготовка: Български език
BG-CSK Спец. подготовка: Български език
BG-TP Спец. подготовка: Български език
BG-JUR Спец. подготовка: Български език