GS-FR-PR1 Програми за изучаване на френски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ френски език съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на френски. Те включват курсове и индивидуални занимания.

B-IO Програми за изучаване на френски език:
B-SP Програми за изучаване на френски език: