04 сеп.

GS-DE-B2 Курс: Немски език за ниво В2

Кратко описание на курса:

Курсът е предназначен за получаване на основни знания по общ немски език и е съобразен с критериите за ниво В2 на Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.

Цена на курса: 390 лв.

 

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса: 17.02.2018 год.      Край на курса: 13.05.2018 год.

Код на курса: DB2SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:       Край на курса:

Код на курса: DB2PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 04.01.2018 год.      Край на курса: 29.03.2018 год.

Код на курса: DB2VE2

Добре дошли на четвъртото стъпало в усвояването на немския език!

Стъпало, на което стоейки Гьоте би казъл :  „- Und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat.“

Така е винаги по средата на пътя. Не е лесно, но е интересно. Предстои ни още да попътуваме, за което са ни необходими видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним част от този път, в края на който се надяваме
с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия четвърти постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за ниво В2 ( от Общата европейска референтна езикова рамка) при изучаването на немски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим основни комуникативни възможности при общуването с немскоговорящи хора в условията на езиковата им среда. Ще разширим първоначалния набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в немскоговоряща социално-битова и социокултурна среда, но все още ограничени до критериите на това ниво.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се умеем вербално да започнем комуникация, да се запознаваме, поздравяваме, да се разделяме, да се обръщаме към някого, да благодарим, да се извиняваме, да отговаряме на благодарностите и извиненията, да помолим за повторение и уточнение, да изразим пожелание, да инициираме и поддържаме, да изменяме темата (насоката) на беседата. Ние ще можем привличаме внимание, да искаме уточнения, да напомняме и логично да завършим беседването. Да поискаме или съобщим информация за факти или събития, за лица, за предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за количеството предмети, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, времето и мястото, причините и целите на действието или събитието, за възможностите, необходимостта, вероятността и невъзможността на действията. Ще се научим да изразяваме желания, молби (искания), пожелания, съвети, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, разрешение или забрана, обещание, неувереност и съмнение, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети и факти, събития и постъпки, да посочваме своите предпочитания, осъждане, удивление, съчувствие и съжаление.

Ще се ориентираме и реализираме основните комуникативни намерения в ситуации на общуване в административните служби, в деканати, офиси и в работна среда, в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, в гари и летища, в театри, музеи, на екскурзии, при лекаря, в аптеката и в ситуации при разговор по телефон.

Ще можем да четем, използвайки различни стратегии за четене в зависимост от комуникативната среда, да определяме основната тема и основната идея в четения текст, като основната и допълнителна информация в него, ще разбираме с достатъчна пълнота, точност и дълбочина, ще можем да интерпретираме информацията изложена в текста, като правим изводи и оценки на автора.

Ще умеем говорейки, по-подробно да разказваме за себе си, за своите приятели и познати, за семейството си, за работата си, за професията си и работния си ден, за своето свободно време, отдих и интереси, за родния град и столицата си, за здравето и климата. Самостоятелно ще продуцираме логически свързани изказвания по предложена тема и зададена комуникативна среда, ще можем да преразказваме, на основата на прочетен или прослушан текст с различна формално-смислова структура и комуникативна насоченост (повествование, описание, съобщение, а също в текстове от смесен тип с елементи на разсъждения), да предаваме точно съдържанието и основната идея, като изразяваме собственно отношение към фактите и събитията изложени в текста, както и към действащите лица и техните постъпки. Да инициираме и участваме в диалози , да разбираме изказванията на събеседника, адекватно да реагираме на неговите реплики и определяме неговите комуникативни намерения в достатъчно широк набор от речеви ситуации .

Ще усвоим да разбираме слушайки, информацията съдържаща се в монолози, като темата и идеята, главната и допълнителната информация във всяка смислова част на съобщението ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност. Ще възприемаме основното съдържание при диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в по-широк обхват от ситуации.

Ще развием уменията си да пишем, от свое име, в разказна или в преразказна форма върху основата на посочена тема, на прочетен или прослушан текст в съотвествие с зададена комуникативна обстановка. Ще можем да предложим текст във вид на повествование, описание, съобщение, а също текстове със смесен характер с елементи на разсъждения.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво В2 на немския език е около 3200, които ще ни позволят да имаме активен речник на основно ниво и в по-широк брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво В2 свидетелства за наличието на достатъчни и необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво С1 в общото владеене на немския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво B2 в общото владеене на немския език са необходими 100 – 120 учебни часа.

Учебна система: Sicher!

Издателство: Hueber Verlag-Германия

Представя: Educational Cente Bulgaria-България

Цена на учебник: 39 лв.

Цена на учебна тетрадка: 25 лв.

Siecher-B1+-e1452769574707 Курс: Немски език за ниво В2

Учебната система е подходяща за обучение на възрастни и младежи над 15 г.

Разработена е в съответствие с принципите на Общата европейска референтна езикова рамка за постигане ниво на компетентност В2 в общото владеене на немския език и подготовка за изпитите TestDaF.

Системата се състои от 2 части:

За ниво +В1: Sicher! +В1

За ниво В2: Sicher! В2

Всяка част включва учебник, работна тетрадка и аудио-дискове с текстове за слушане и допълнителни интерактивни упражнения за подготовка на компютър.

Всеки учебник от Sicher! съдържа 12 кратки урока с ясна структура, подчинена на следната концепция:

 
Siecher-B2-e1452765900851 Курс: Немски език за ниво В2

Да чуем, видим и научим: всеки урок започва със забавна автентична фото-аудио история с различни интригуващи теми от ежедневието, представени чрез весели истории, които съдържат много полезна информация за културата, бита и навиците в Германия, Австрия и Швейцария.

Успех при всяко темпо на работа: структурата на учебниците дават много възможности за програмирано представяне на учебния материал от преподавателя по начин, който да може да отговори на различните потребности в отделните групи за обучение.

Всичко да е ясно: кратки уроци с ясни учебни стъпки, които улесняват ученето и преподаването.

Усвояваме по-лесно чрез игра: игри във всеки урок, които насърчават за по-лесното усвояване на текстовете за четене и слушане под формата на игра, упражнявайки вече въведените граматика и лексика и допълвайки познанията по странознание.

Sicher! е учебна система, която ще усъвършенства немския Ви език по един приятен и автентичен начин. Ще можете ефективно да тренирате уменията си за слушане, говорене, четене и писане с теми и ситуации от ежедневието, така че да обикнете езика още от самото начало. Освен чисто езикови познания ще получите и много практически полезна информация за културата, бита и нравите в държавите, в които този език е официален: Германия, Австрия и Швейцария.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата по-долу) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL.

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

Име:*

Фамилия:*

Телефон:*

E-mail:*

Код на курса: *

Полетата маркирани с * са задължителни за попълване!