GS-DE-SP Спец. подготовка: Немски език

Кратко описание на специализираната подготовка:

Курсовете включени в тази програма са предназначени за получаване на знания по специализиран немски език, като тяхната цел е езиковата подготовка за различни професионални дейности и международни сертификати.

 

B-DE-PS Спец. подготовка: Немски език
B-DE-BIZ Спец. подготовка: Немски език
B-DE-HOR Спец. подготовка: Немски език
B-DE-RAZ Спец. подготовка: Немски език
B-DE-D Спец. подготовка: Немски език
B-DE-M Спец. подготовка: Немски език