GS-NPR-EN Учебна година 2017 / 2018 : Английски език

Вид на курса: Код на курса: Начало: Край:
Курс: Английски за 5 клас
E5SМ1 / E5SА1 23.09.2017 02.06.2018
Курс: Английски за 6 клас
E6NМ1 / E6NA1 24.09.2017 03.06.2018
Курс: Английски за 7 клас
E7PM1 / E7PA1 25.09.2017 04.06.2018
Курс: Английски за 8 клас
E8VM1 / E8VA1 26.09.2017 05.06.2018
Курс: Английски за 9 клас
E9SM1 / E9SA1 27.09.2017 06.06.2018
Курс: Английски за 10 клас
E10CM1 / E10CA1 28.09.2017 07.06.2018
Курс: Английски за 11 клас
E11РМ1 / E11РА1 29.09.2017 08.06.2018
Курс: Подготовка за матура
E12РМ2 / E12РА2 06.01.2018 12.05.2018
Курс: Английски за ниво А1
EA1PE3 25.09.2017 20.11.2017
Курс: Английски за ниво А1
EA1VE2 03.04.2018 03.07.2018
Курс: Английски за ниво А2
EA2SM5 23.09.2017 19.11.2017
Курс: Английски за ниво А2
EA2PE3 24.11.2017 31.01.2018
Курс: Английски за ниво В1
EB1VE2 26.09.2017 19.12.2017
Курс: Английски за ниво В1
EB1SM5 25.11.2017 11.02.2018
Курс: Английски за ниво В1
EB1PE3 05.02.2018 02.04.2018
Курс: Английски за ниво В2
EB2VE2 04.01.2018 29.03.2018
Курс: Английски за ниво В2
EB2SM5 17.02.2018 13.05.2018
Курс: Бизнес английски
EВZ/SM5 19.05.2018 22.07.2018
Курс: Английски за медици
EМD/РE3 11.06.2018 25.07.2018
Обща европейска референтна езикова рамка