English-courses-for-students Курсове по английски за ученици:

Кратко описание на курсовете:

Предназначени са за ученици, които изучават английски като първи чужд език. Курсовете са съобразени с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание при обучение по чужди езици. Тяхната цел е да се подготвят и надградят комуникативните умения на учениците спрямо тези изисквания, като отговарят на психологическата и социална характеристика в тези възрастови групи.

Курсове за елементарно владеене на езика :

Курсове за самостоятелно владеене на езика :

Курсове за компетентно владеене на езика :