GS-RO-PR1 Програми за изучаване на румънски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ румънски език съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на румънски. Те включват курсове и индивидуални занимания.

B-IO Програми за изучаване на румънски език:
B-SP Програми за изучаване на румънски език: