GS-RU-PR1 Програми за изучаване на руски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите са предназначени за получаване на знания по общ и специализиран руски език и включват курсове за ученици, възрастни и индивидуално обучение. Курсовете за възрастни са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка, а курсовете за ученици с Учебно-изпитните програми за обучение в училище.