GS-RU-SP Спец. подготовка: Руски език

Кратко описание на специализираната подготовка:

Курсовете включени в тази програма са предназначени за получаване на знания по специализиран руски език, като тяхната цел е езиковата подготовка за различни професионални дейности и международни сертификати.

 

PS-RU Спец. подготовка: Руски език
DO-RU Спец. подготовка: Руски език
HOR-RU Спец. подготовка: Руски език
RAZ-RU Спец. подготовка: Руски език