Бакалавър по начална училищна педагогика и английски език, завършила висшето си образование през 2009 г. в Югозападен университет „Н. Рилски”.

 • N/A
 • migi_kb@abv.bg

Висококвалифициран преподавател по английски език за възрастни и учащи се. Завършила е английска филология в СУ „Климент Охридски”.

 • N/A
 • vickyandonova@gmail.com

Синолог, един от първите китаисти в България преводач на свободна практика с китайски език, специализирал: медицински, технически и юридически китайски език.

 • N/A
 • measure1965@yahoo.com

Завършено средно и висше образовани в Русия със  специалност „Руски език и литература“. Дългогодишен преподавател, базов учител към ЦИУРК и СУ „Св. Кл.

 • N/A
 • elka_manolova@abv.bg

Актриса, водещ, журналист с дългогодишна практика в радио, телевизия, вестници и списания (Ефир 2 на БНТ, Радио Русе, Травел ТВ, в-к „Култура”, в-к „Феномени”, в-

 • N/A
 • N/A

Бакалавър по специалност Новогръцка филология на СУ „Св.

 • N/A
 • silvam@abv.bg

Синолог (китаист), преводач, хоноруван асистент в СУ “Св.

 • N/A
 • yanashishkova@abv.bg
Обща европейска референтна езикова рамка