COUR-BG-ZAN-A За нашата мисия и цели :
В един свят на глобализация, изключително бързи средства за комуникация и непрекъсната пазарна конкуренция все повече ни се налага да усъвършенстваме своите качества и умения чрез придобиването на нови знания. Обучението и самообучението днес се превъщат в един непрекъснат процес съпътстващ житейската ни дейност.
Предизвикателствата за качествена образователна подготовка налагат, все по-голяма роля на ефективното и високопрофесионално преподавателско умение, което ние в GLOBAL SCHOOL си поставяме за цел да предоставяме на своите курсисти и бизнес партньори.
Global School е център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка, чиято мисия е да обединява хората с интереси към усвояване на нови познания, предоставяйки им възможности за ефективно обучение в приятелска атмосфера и съвременна учебна среда.
Нашият стремеж е да превръщаме образователния процес в интересна и занимателна дейност, която да носи удоволетвореност и успех на всички доверили ни се и поели по пътя към личностното и професионално развитие.

Leave a Comment

Обща европейска референтна езикова рамка