Курс: Руски език за ниво А1 »

за повече информация…

Курс: Руски език за ниво А2 »

за повече информация…

Курс: Английски език за ниво А1 »

за повече информация…

Курс: Английски език за ниво А2 »

за повече информация…

24 февр.

Курс: Немски език за ниво В2 »

за повече информация…

23 февр.

Курс: Немски език за ниво С2 »

за повече информация…

23 февр.

Курс: Немски език за ниво С1 »

за повече информация

Курс: Немски език за ниво А1 »

за повече информация…

Курс: Немски език за ниво А2 »

за повече информация…

22 февр.

Курс: Немски език за ниво В1 »

за повече информация…

Обща европейска референтна езикова рамка