COUR-BG-A Програми за изучаване на български език :

Кратко описание на програмите:

Програмите за изучаване на български език са предназначени за получаване на общи или специализирани знания по езика и включват курсове за ученици и индивидуално обучение за чужденци. Обученията за възрастни са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка, а курсовете за ученици с Учебно-изпитните програми за обучение в училище или усвояването на специфични умения.

COUR-BG-SP-B Програми за изучаване на български език :

COUR-BG-IO-B Програми за изучаване на български език :

Обща европейска референтна езикова рамка