COUR-BG-CER-A Сертификати за езикови компетенции:

Сертификати за езикови компетенции:

Всички наши курсисти преминали курс или индивидуално обучение и успешно положили съответните изпити по програмите в Центъра за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „Global School“, получават сертификат за езикови компетенции или специализирани умения. Сертификатите за езикови компетенции или специализирани умения се издават от Изпитните комисии на основание протоколите с резултатите от изпитите за всеки един курсист персонално.

Обща европейска референтна езикова рамка