COUR-CN-PR-A Програми за изучаване на китайски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите за изучаване на китайски език включват индивидуално обучение за ученици и възрастни и специализирана подготовка. Те са предназначени за получаване на знания по общ китайски език, както и специализирани знания и умения свързани с основите на китайската култура и китайската калиграфия.

 

COUR-CN-SP-B Програми за изучаване на китайски език:

COUR-CN-IO-B Програми за изучаване на китайски език:

Обща европейска референтна езикова рамка