19 фев.

COUR-EN-PM-A Курс: Подготовка за матура по английски

Кратко описание на курса:

Курсът има предназначение да подготовя за полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) – матура по английски език. Водещо начало в предлаганата от нас подготовка са Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит, които обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка по английски език съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 90 уч.ч.

Цена на курса: 450 лв.

  

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Петък

от 10:00 до 12:30 ч. /3 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса: 06.01.2018 год.      Край на курса: 12.05.2018 год.

Код на курса: E12РМ2

 

СЛЕДОБЕДЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Петък

от 13:30 до 16:00 ч. /3 уч.ч. по 45 мин.//

Начало на курса: 06.01.2018 год.      Край на курса: 12.05.2018 год.

Код на курса: E12РА2

 

Научете повече за Общата информация за този курс, учебните материали и условията за записване.

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“3865″ title=“Английски език – подготовка за матура“]

Подготовката за полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) е част от курсовете по английски език за ученици предлагани от Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „Global School“.

Водещо начало в предлаганата от нас подготовка са Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит, които обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка по английски, немски или руски език съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Курсът е съобразен с:

1. видът и времетраенето на държавния зрелостен изпит;
2. учебното съдържание, върху което се полага държавният зрелостен изпит;
3. знанията, уменията, или компетентностите, които ще се проверяват и оценяват;
4. формата на изпита;

Тематични области и лексика включени в съдържанието на курса:

  – Човек и общество: семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги, транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

– Аз и другите: приятели, социални контакти, средства за комуникация.

– България и светът: основни социо-културни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.

Целта на курса е да се затвърдят знанията на учениците за всички оценявани компетентности:

При слушане:
– Да могат да извличат основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио или телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене на английски и стандартно произношение.

– Да могат да извличат конкретна информация от различни по вид разговори, радио или телевизионни предавания по актуални въпроси.

– Да могат да извличат конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:
– Да могат да извличат основна информация и да разбират основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език.

– Да Извличат конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми.

– Да разбират въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми.

– Да разбират и оценяват изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

При писане:
– Да създават собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявяват компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис.

– Да изразяват собствено мнение или да правят коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти.

– Да изказват своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

Global School: Информацията тук се актуализира в момента. Очакваме съвсем скоро да отстраним този недостатък.

Курсът се провежда в групи от максимум 4 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL.

Обща европейска референтна езикова рамка