10-Dollarphotoclub_65768898-rz2 Чуждоезиково обучение :Във век на глобализация и нови технологии, позволяващи лесна и бърза комуникация, владеенето на чужди езици става все по-важно, превръща се във все по-голяма необходимост и дава все повече преимущества:

– да се намират нови приятели,

– да се пътува и да се прекарва по-добре почивката в чужбина,

– да се изпита удоволствие от досега с чужда култура…

Изучаването и ползването на чужди езици вече се счита за задължителен елемент в нашето кариерно развитие и е важен фактор за свободна комуникация в глобализиращия се свят.

В световен мащаб се говорят между 5 000 и 10 000 езика, а само в рамките на Европейски съюз се говорят 23 официални езика – територия от 27 държави без граници, в която всички граждани имат правото да живеят, учат или работят където пожелаят!

В център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL имаме за цел да Ви помогнем да преодолете границите в общуването и комуникацията – с нас можете да учите чужди езици с удоволствие и настроение, в една приятелска среда и с квалифицирани преподаватели. Ние ще ви мотивираме да усъвършенствате непрекъснато чуждоезиковите си умения, така че навсякъде по света да се чувствате спокойни и уверени, да се адаптирате без стрес от непознатото и да сте в състояние да отстоявате успешно собствените си позиции, националната си и културна идентичност.

Ние разбираме, че за да се общува ефективно е важно не само да се владее добре чуждия език, но и да се познават чуждите културни нагласи и традиции.

‘The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but in seeing with new eyes,’

La Prisonnière, ‘Le seul véritable voyage, [….] ce ne serait pasd’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux’,

Marcel Proust

Ученето на чужд език е като ученето на музика – изисква известни усилия, но носи огромно удовлетворение и всеки който се е докоснал до това изкуство ще ви каже, че удоволствието по пътя към съвършенството е равностойно на това от резултата в края му.

‘One who speaks a foreign language just a little takes more pleasure in it than one who speaks it well. Enjoyment belongs to those who know things halfway.’

Der, welcher eine fremde Sprache wenig spricht, hat mehr Freude daran, als der, welcher sie gut spricht. Das Vergnügen ist bei den Halbwissenden.

Friedrich Nietzsche

 

GLOBAL SCHOOL Ви предлага следните нюанси на успеха, чрез:

НАШИТЕ КУРСОВЕ, ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА,  по следните езици:

Английски език Руски език
Немски език Китайски език
Испански език Гръцки език
Френски език Румънски език
Шведски език Български език

Езиковото обучение  се провежда в съвременна учебна среда, оборудвана с климатични системи и компютри, локализирана в центъра на град София.

gs-pic2 Чуждоезиково обучение :

Всеки курсист преминал обучение в групов курс, индивидуално или чрез специализирана подготовка, след успешно положен изпит получава сертификат за нивото на владеене на съответния език или специализирани умения.

Нивата на владеене на езика са съобразени с критериите на Общата европейска езикова рамка (Common European Framework Of Reference For Languages)

Обща европейска референтна езикова рамка