Глоубъл Скуул ООД е одобрен доставчик на обучение за придобиване на ключови компетентности (общуване на чужди езици) по програмата „Аз мога повече“ част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Агенцията по заетостта.

Видове курсове:

 –       Английски език – 300 уч.ч. – 3 нива (А1, А2, В1):

  • начална дата 13 октомври – вечер от 18 до 21 ч. (понеделник, сряда, петък)
  • начална дата 6 октомври – вечер от 18 до 21 ч. (вторник и четвъртък)
  • начална дата 18 октомври – сутрин от 9 до 13 ч. (събота и неделя)

Групи от 12 курсисти.

Обучението ще се провежда по учебна система New Headway на изд. Оксфорд Юнивърсити Прес.

 –       Немски език – 300 уч.ч. – 3 нива (А1, А2, В1):

  • начална дата 13 октомври – вечер от 18 до 21 ч. (понеделник, сряда, петък)
  • начална дата 6 октомври – вечер от 18 до 21 ч. (вторник и четвъртък)
  • начална дата 18 октомври – сутрин от 9 до 13 ч. (събота и неделя)

Групи от 8 курсисти.

Обучението ще се извършва по учебна система Schritte International на изд. Хубер.

Процедура за записване:

За да може да се включите в курсовете от горните графици е необходимо:

–       да притежавате Уведомление от бюро по труда в гр. София, че сте одобрен за включване в обучение по операция Проект BG051PO001-2.1.14 “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

–       да ни предоставите уведомлението си не по-късно от 12.10.2014 г .

Ние ще Ви го заверим и в завереното от нас уведомление ще фигурира датата на стартиране на курса.

–       Вие трябва да занесете завереното от нас уведомление отново в бюрото по труда не по късно от 7 дни преди започването на курса, за да Ви бъде издаден от бюрото по труда ваучер за самия курс, който трябва да върнете при нас не по-късно от 7 работни дни преди началото на курса.

–       След като получим вашия ваучер сключваме договор и Вие можете успешно да стартирате Вашето обучение.

За допълнителни въпроси можете да се свързвате с нас на контактните ни телефони.

Обща европейска референтна езикова рамка