COUR-FR-PR-A Програми за изучаване на френски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ френски език съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на френски. Те включват курсове и индивидуални занимания.

COUR-FR-SP-B Програми за изучаване на френски език:

COUR-FR-IO-B Програми за изучаване на френски език:

Обща европейска референтна езикова рамка