30 май

Global School: Декларация за защита на личните данни съгласно
ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation)

Уважаеми клиенти,

В „Global School“ приемаме сериозно задълженията си според законите за защита на личните данни и поверителността. Това включва Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)* и други приложими закони.

Ние признаваме, че е важно да имаме ефективни защитни мерки за личните данни, и се ангажираме да спазваме приложимите изисквания за поверителност на данните. Тези защитни мерки формират основата на една надеждна компания и са от решаващо значение за поддържане на доверието на нашите клиенти и служители.

Ако сте един от нашите настоящи или бъдещи клиенти за езикови курсове или индивидуални обучения, трябва да имате предвид, че „Global School“ е администратор на данни за информацията, която поддържаме единствено за своите административни нужди и ще продължаваме да изпълняваме задълженията си за защита на Вашите данни, произтичащи от този статут. Ние високо ценим Вашето доверие и ще продължим да вземаме предпазни мерки, за да защитим цялата информация, която ни предоставяте.

Поздрави,

GSlogo2 Декларация за защита на личните данни

*ОРЗД (Общ регламент за защита на данните) е нов набор от правила, които уреждат неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните данни, който ще замени Директивата за защита на данните.

Обща европейска референтна езикова рамка