COUR-DE-L-A1-A Курс: Немски език за ниво А1

Кратко описание на курса:

Курсът по немски език за ниво А1 е предназначен за получаване на начални знания по общ немски и е съобразен с критериите за ниво А1 на Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.

Цена на курса: 300 лв.

 

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса:      Край на курса:

Код на курса: DA1SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  01.11.2017 год.      Край на курса: 05.01.2018 год.

Код на курса: DA1PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  03.04.2018 год.      Край на курса: 03.07.2018 год.

Начало на курса:      Край на курса:

Код на курса: DA1VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

Име:*

Фамилия:*

Телефон:*

E-mail:*

Код на курса: *

Полетата маркирани с * са задължителни за попълване!

Добре дошли на първото стъпало в усвояването на немския език!

Предстои ни да изминем един път, а всички знаем колко е трудна и важна първата стъпка в неизвестното, когато нямаме видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним този път, в края на който се надяваме с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия пръв постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за ниво А1 (от Общата европейска референтна езикова рамка) при изучаването на немски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим елементарни комуникативни възможности при общуването с немскоговорящи хора при минимален брой житейски ситуации. Ще усвоим първоначален набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в битовата и социо-културната сфера.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се научим вербално да започнем комуникация, да се запознаваме, поздравяваме, да се разделяме, да се обръщаме към някого, да благодарим, да се извиняваме, да отговаряме на благодарностите и извиненията, да помолим за повторение. Ще усвоим начините за задаване на въпроси и да съобщаваме за факти или събития, за лица и предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, време и място на действието и причините, които го пораждат. Ще се научим да изразяваме желания, молби, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети, факти и действия.

Ще реализираме елементарни комуникативни намерения в ситуации на общуване в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, при лекаря и аптеката.

Ще започнем да четем, разбирайки общия обхват на четения текст и основната тема в него, възприемайки достатъчно пълно и точно основната информация в текста, а също и някои детайли носещи важно смислово натоварване.

Ще се научим, говорейки, кратко да разказваме за себе си, за своите приятели и познати, за семейството си, за работата си, за своето свободно време, отдих и интереси. Да преразказваме, на основата на прочетен текст. Да участваме в кратки диалози в изучаваните ситуации и ниво, като инициираме диалога, разбираме изказванията на събеседника, даваме адекватни отговори и определяме неговите комуникативни намерения.

Ще усвоим да разбираме слушайки, основната информация, която се съдържа в монолози или съдържанието на диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в разглежданите по горе ситуации.

Ще развием уменията си да пишем в разказна или преразказна форма, свързано с изучаваните теми, отговаряйки на предварително зададени въпроси или на основата на прочетен текст.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво А1 на немския език е около 850, които ще ни позволят да имаме активен речник на елементарно ниво и в ограничен брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво А1 свидетелства за наличието на необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво А2 в общото владеене на немския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво А1 в общото владеене на немския език са необходими 100-120 учебни часа.

Учебна система: Schritte International

Издателство: Hueber Verlag-Германия

Представя: Educational Cente Bulgaria-България

Schritte-1-e1452869625187 Курс: Немски език за ниво А1

Учебната система е подходяща за обучение на възрастни и младежи над 15 г.

Разработена е в съответствие с принципите на Общата европейска референтна езикова рамка за постигане нива на компетентност А1-А2-В1 в общото владеене на немския език и подготовка за изпитите Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, и Zertifikat Deutsch.

Системата се състои от 6 части:

За ниво А1: Schritte international 1 и Schritte international 2

За ниво А2: Schritte inetrnational 3 и Schritte international 4

За ниво В1: Schritte international 5 и Schritte international 6

Schritte-2-e1452869701875 Курс: Немски език за ниво А1

Всяка част включва учебник, работна тетрадка и аудио-дискове с текстове за слушане и допълнителни интерактивни упражнения за подготовка на компютър.

Всеки учебник от Schritte international съдържа 7 кратки урока с ясна структура, подчинена на следната концепция:

Да чуем, видим и научим: всеки урок започва със забавна автентична фото-аудио история с различни интригуващи теми от ежедневието, представени чрез весели истории, които съдържат много полезна информация за културата, бита и навиците в Германия, Австрия и Швейцария.

Успех при всяко темпо на работа: структурата на учебниците дават много възможности за програмирано представяне на учебния материал от преподавателя по начин, който да може да отговори на различните потребности в отделните групи за обучение.

Всичко да е ясно: кратки уроци с ясни учебни стъпки, които улесняват ученето и преподаването.
Страници A, B, C – въвеждат и обобщават по прегледен начин езиковия материал с приятни задачи за свободното му усвояване.
Страници D и Е – служат за задълбочаване и разширяване на рецептивните /четене и слушане/ и продуктивните /говорене и писане/ умения.

Усвояваме по-лесно чрез игра: игри във всеки урок, които насърчават за по-лесното усвояване на текстовете за четене и слушане под формата на игра, упражнявайки вече въведените граматика и лексика и допълвайки познанията по странознание.

Schritte international е учебна система, която ще Ви въведе в немския език по един приятен и автентичен начин. Ще можете ефективно да тренирате уменията си за слушане, говорене, четене и писане с теми и ситуации от ежедневието, така че да обикнете езика още от самото начало. Освен чисто езикови познания ще получите и много практически полезна информация за културата, бита и нравите в държавите, в които този език е официален: Германия, Австрия и Швейцария.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL.

Обща европейска референтна езикова рамка