22 фев.

COUR-DE-L-B1-A Курс: Немски език за ниво В1

Кратко описание на курса:

Курсът по немски език за ниво В1 е предназначен за получаване на основни знания по общ немски и е съобразен с критериите за ниво В1 на Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.

Цена на курса: 360 лв.

 

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса:  25.11.2017 год.    Край на курса: 11.02.2018 год.

Код на курса: DВ1SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 05.02.2018 год.     Край на курса: 02.04.2018 год.

Код на курса: DВ1PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 02.11.2017 год.     Край на курса: 06.02.2018 год.

Код на курса: DВ1VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“846″ title=“Немски език – ниво В1″]

Добре дошли на основото стъпало в усвояването на немския език!

Един философ беше казъл :„- Аз знам, че нищо не знам…“ Така е винаги по средата на пътя. Не е лесно, но е интересно. Предстои ни още да попътуваме, за което са ни необходими видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним част от този път, в края на който се надяваме
с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия трети постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за ниво B1 (от Общата европейска референтна езикова рамка) при изучаването на немски език, ще ни позволи, на нас като чужденци, да получим основни комуникативни възможности при общуването с немскоговорящи хора в условията на езиковата им среда. Ще разширим първоначалния набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в немскоговоряща социално-битова и социокултурна среда, но все още ограничени до критериите на това ниво.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се умеем вербално да използваме наученото в предходните нива. Ще можем да инициираме, поддържаме и изменяме темата (насоката) на беседате. Ние ще можем привличаме внимание, да искаме уточнения, да напомняме и логично да завършим беседването. Да поискаме или съобщим информация за факти или събития, за лица, за предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за количеството предмети, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, времето и мястото, причините и целите на действието или събитието, за възможностите, необходимостта, вероятността и невъзможността на действията. Ще се научим да изразяваме желания, молби(искания), пожелания, съвети, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, разрешение или забрана, обещание, неувереност и съмнение, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица и предмети, факти, събития и постъпки, да посочваме своите предпочитания, осъждане, удивление, съчувствие и съжаление.

Ще се ориентираме и реализираме основни комуникативни намерения в ситуации на общуване в административните служби, в деканати, офиси и в работна среда, в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, в гари и летища, в театри, музеи, на екскурзии, при лекаря, в аптеката и в ситуации при разговор по телефон.

Ще можем да четем, използвайки различни стратегии за четене в зависимост от комуникативната среда, да определяме основната тема и основната идея в четения текст, а основната и допълнителната информация в него ще разбираме с достатъчна пълнота, точност и дълбочина, да интерпретираме информацията изложена в текста, като правим изводи и оценки на автора.

Ще умеем говорейки, по-подробно да разказваме за себе си и своята битово-социална среда. Самостоятелно ще продуцираме логически свързани изказвания по предложена тема и зададена комуникативна среда, ще можем да преразказваме, на основата на прочетен или прослушан текст с различна формално-смислова структура и комуникативна насоченост(повествование, описание, съобщение, а също в текстове от смесен тип с елементи на разсъждения), да предаваме точно съдържанието и основната идея, като изразяваме собственно отношение към фактите и събитията изложени в текста, както и към действащите лица и техните постъпки. Да инициираме и участваме в диалози, да разбираме изказванията на събеседника, адекватно да реагираме на неговите реплики и определяме неговите комуникативни намерения в достатъчно широк набор от речеви ситуации.

Ще усвоим да разбираме слушайки, информацията съдържаща се в монолози, като темата и идеята, главната и допълнителната информация във всяка смислова част на съобщението ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност. Ще възприемаме основното съдържание при диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в по-широк обхват от ситуации.

Ще развием уменията си да пишем, от свое име, в разказна форма или в преразказна форма, на основата посочена тема, на прочетен или прослушан текст в съотвествие с зададена комуникативна обстановка. Ще можем да предложим текст във вид на повествование, описание, съобщение, а също текстове със смесен характер с елементи на разсъждения.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво В1 на немския език е около 2300, които ще ни позволят да имаме активен речник на основно ниво и в по-широк брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво В1 свидетелства за наличието на необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво В2 в общото владеене на немския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво В1 в общото владеене на немския език са необходими 160-180 учебни часа.

Учебна система: Schritte International

Издателство: Hueber Verlag-Германия

Представя: Educational Cente Bulgaria-България

Цена на учебник: 39 лв.

Цена на учебна тетрадка: 25 лв.

Schritte-5-e1452762918823 Курс: Немски език за ниво В1

Учебната система е подходяща за обучение на възрастни и младежи над 15 г.

Разработена е в съответствие с принципите на Общата европейска референтна езикова рамка за постигане нива на компетентност А1-А2-В1 в общото владеене на немския език и подготовка за изпитите Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, и Zertifikat Deutsch.

Системата се състои от 6 части:

За ниво А1: Schritte international 1 и Schritte international 2

За ниво А2: Schritte inetrnational 3 и Schritte international 4

За ниво В1: Schritte international 5 и Schritte international 6

Schritte-6-e1452762999645 Курс: Немски език за ниво В1

Всяка част включва учебник, работна тетрадка и аудио-дискове с текстове за слушане и допълнителни интерактивни упражнения за подготовка на компютър.

Всеки учебник от Schritte international съдържа 7 кратки урока с ясна структура, подчинена на следната концепция:

Да чуем, видим и научим: всеки урок започва със забавна автентична фото-аудио история с различни интригуващи теми от ежедневието, представени чрез весели истории, които съдържат много полезна информация за културата, бита и навиците в Германия, Австрия и Швейцария.

Успех при всяко темпо на работа: структурата на учебниците дават много възможности за програмирано представяне на учебния материал от преподавателя по начин, който да може да отговори на различните потребности в отделните групи за обучение.

Всичко да е ясно: кратки уроци с ясни учебни стъпки, които улесняват ученето и преподаването.
Страници A, B, C – въвеждат и обобщават по прегледен начин езиковия материал с приятни задачи за свободното му усвояване.
Страници D и Е – служат за задълбочаване и разширяване на рецептивните /четене и слушане/ и продуктивните /говорене и писане/ умения.

Усвояваме по-лесно чрез игра: игри във всеки урок, които насърчават за по-лесното усвояване на текстовете за четене и слушане под формата на игра, упражнявайки вече въведените граматика и лексика и допълвайки познанията по странознание.

Schritte international е учебна система, която ще Ви въведе в немския език по един приятен и автентичен начин. Ще можете ефективно да тренирате уменията си за слушане, говорене, четене и писане с теми и ситуации от ежедневието, така че да обикнете езика още от самото начало. Освен чисто езикови познания ще получите и много практически полезна информация за културата, бита и нравите в държавите, в които този език е официален: Германия, Австрия и Швейцария.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL.

Обща европейска референтна езикова рамка