COUR-DE-AL-A Курсове по немски за възрастни:

Кратко описание на курсовете:

Курсовете по немски език за възрастни са предназначени за получаване на знания по общ немски и са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Курсове за елементарно владеене на езика:

COUR-DE-L-A1-B Курсове по немски за възрастни:

COUR-DE-L-A2-B Курсове по немски за възрастни:

Курсове за самостоятелно владеене на езика:

COUR-DE-L-B1-B Курсове по немски за възрастни:

COUR-DE-L-B2-B Курсове по немски за възрастни:

Курсове за компетентно владеене на езика:

COUR-DE-L-C1-B Курсове по немски за възрастни:

COUR-DE-L-C2-B Курсове по немски за възрастни:

 

 Особености на обучението по немски език за възрастни:

Обучението на възрастни има принципни различия от обучението на децата.
Преди всичко, заради това, че вече в переходна възраст хората започват да губят способността си да имитират. Освен това, има даже термин «юношески максимализъм», с който точно се характеризират поведенческите тенденции и мироглед на подрастващите. Младият човек вече не желае да слуша възрастните, той знае всичко и сам иска да постъпва така, както счита за нужно. Към 25 годишна възраст процеса за натрутване на основните знания завършва и човека преминава във фазата на предаване на своите знания към децата си и други хора. Това е естествен биологически процес, и с него нищо не можем да направим. Можем единствено да го отчетем при методиката при  обучение по немски език за възрастни. Разбира се и самите възрастни, желаещи да изучават чужд език са длъжни да знаят за  своите особености и относително това, кое работи, а кое не в процеса на обучение.

Изучаването на немски език представлява голяма и трудна задача за по-голямата част от възрастните българи. Даже човек, постигнал отлични резултати в други области на знанието, може абсолютно да загуби увереност в своите способности да усвои чужд език след примерно 12 години  обучение в училище, университета и на езикови курове. Можем към това да добавим самоучителите, учебни  граматики и други учебни пособия по немски език, самостоятелните занимания с които също не са допринесли практическа полза. Средностатистическият възрастен, който все пак не се е предал и продължаващ да желае да научи немски език има, като правило, комплекс за неполноценност относно този предмет. А и как иначе! Ако след всички тези години, вие не в состояние да кажете даже проста фраза, така че да ви разберат немскоговорящите, не сте в състояние да чуете  и разберете това, което те ви отговарят, като тук даже не говорим за разбирането на радио и телевизионни предавания и филми на немски. За какво ни говори това? Според нас, това е една тежка присъда на нашата образователна система в отношение на немския език. Времето е показало отсътствието на видими практически резултати по този в учебен предмет. Освен всичко това, придобития комплекс за неполноценност вкупом с разхвърлените знания и куцащите навици в устната и писмена реч значително усложняват по-нататъшния процес за усвояване на немския език.

Да изграждаме е винаги по-лесно отколкото да преустрояваме. Следващата особеност в подхода към обучението на  възрастни произтича от предходната. Загубвайки способността си правилно да имитира, възрастния човек може да започне да използва нови знания, ЕДИНСТВЕНО ако е на сто процента уверен, че не прави грешки – правилно произнася немските звуци, правилно употребява думите във фрази, правилно интонира своята реч, твърдо знае значението на думите, правилно разбира устната и писмена реч на другите. Ако се е появило съмнение в правилността – възрастния се „загубва“  и не знае какво да направи. Произтича спиране на процеса благодарение на „помощта“, която подсъзнателно ни прави мозъка. Възрастният не може, от гледна точка на вашия мозък, да говори или разбира неправилно. По-добре е нищо да не разбирате и говорите. Как може възрастен човек да научи немски език? Може би, не си струва даже да правите опити продължавайки в тази посока? Хайде да се опитаме да разнищим проблема. Загубвайки способностите си да имитира, в замяна на това, възрастния придобива способности да анализира и систематизира информацията. Обаче, немския език – това не е система от знания, а система от езикови навици, и формирането на тези навици е нужно да започнем, стъпвайки на способностите на възрастните. Нужно е да представим немския език цялостно и веднага, за минимално кратък срок, за да се появи у изучаващия цялостна система за езика в главата му. Тогава ще изчезне и страхът пред «невъзможността да се опознае новооткритата система».

А по-нататък вече можем да пристъпим към усъвършенстване на отделните навици. Под «цялостно представяне на езика» подразбираме работа с неадаптиран учебен материал или преход към неадаптиран материал в най-кратки срокове. В този материал се представят звуци, интонации, запознанство с лексиката и грамматическите конструкции. След натрупването на минимална критическа маса вече ще можем по-лесно да преминем към обобщаващите знания по основна немска граматика, а периферийните конструкции да въвеждаме съобразно работата с учебния материал. Важен е детайлния подход при формирането на всеки езиков навик. При представянето на фонетиката по-добре е да разложим думите на фонеми и да дадем на възрастния възможност да чуе и да повтори след преподавателя няколко хиляди фрази. Това могат да бъдат фрази на различни теми, а можем да подберем фрази, изхождайки от комуникативните цели на обучаващите се – бизнес, разговорен (битов), специален. Повторението е нужно да осъществяваме в забавено темпо, обяснявайки в процеса на повторение, какво положение заемат артикулационните органи на речта за произнасянето на един или друг звук, коригирайки всички неточности. Повторенията е нужно да се правят с различна интонация, високо и качествено, постепенно увеличивайки темпото. За една фраза е достатъчно 3-4 повторения след учителя. Следващият етап от работата с фразите се заключава в разбирането им и точното четене заедно с едновременно им записване. Учителят е длъжен, заедно с ученика да разтълкуват смисъла на всяка непонятна фраза. По нататък обучавания самостоятелно произнася фраза след фраза и записва, диктувайки си я по букви, имайки пълното разбиране за това какво тя означава. Използвайки този материал от фрази и разширявайки го с необходимите конструкции и думи, се построяват речеви изказвания в диалогов и монологов режим, устно и писмено, базирайки се на учебната ситуация. Първоначално този процес се осъществява заедно с учителя, а след това самостоятелно, като учителя коригира всички грешки, достигайки до абсолютна грамотност. На този етап обучавания е длъжен да прави всички упражнения без грешки.

Следващите етапи по усъвършенстване на езиковите навици имат цикличен характер на основата на този учебен материал, който максимално се съотнася с целите на обучавания (делови, битов, специален). Тези цикли могат да продължават колкото дълго желаете, като възрастния вече е в състояние да усъвършенства своите навици в усвояването на немския език сам.

Обща европейска референтна езикова рамка