COUR-DE-SP-A Спец. подготовка: Немски език

Кратко описание на специализираната подготовка:

Курсовете включени в тази програма са предназначени за развиване на специализирани умения при използването на немския език. Тяхната цел е езиковата подготовка за различни професионални дейности и международни сертификати.

 

COUR-DE-PS-B Спец. подготовка: Немски език

COUR-DE-BIZ-B Спец. подготовка: Немски език

COUR-DE-RAZ-B Спец. подготовка: Немски език

COUR-DE-HOR-B Спец. подготовка: Немски език

COUR-DE-MED-B Спец. подготовка: Немски език

COUR-DE-DOC-B Спец. подготовка: Немски език

Обща европейска референтна езикова рамка