COUR-GR-PR-A Програми за изучаване на гръцки език :

Кратко описание на програмите:

Програмите за изучаване на гръцки език са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ гръцки език съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на гръцки. Те включват курсове и индивидуални занимания.

 

COUR-GR-SP-B Програми за изучаване на гръцки език :

COUR-GR-IO-B Програми за изучаване на гръцки език :

Обща европейска референтна езикова рамка