COUR-BG-PO-A Партньорски организации:

Заедно можем повече!

Благодарим на нашите партньорски организации за тяхното съдействие, относно развитието и подобряването на качеството на обучение в Global School !

GS-PO-BC1 Партньорски организации:
GS-PO-RCIC1 Партньорски организации:
GS-PO-SU1 Партньорски организации:
GS-PO-RUEC1 Партньорски организации:
GS-PO-GI1 Партньорски организации:
GS-PO-OUP Партньорски организации:
GS-PO-EC1 Партньорски организации:
GS-PO-PL1 Партньорски организации:
GS-PO-KL1 Партньорски организации:
GS-PO-ZL1 Партньорски организации:
GS-PO-REK1 Партньорски организации:
GS-PO-PR1 Партньорски организации:

Обща европейска референтна езикова рамка