COUR-EN-PR-A Програми за изучаване на английски език :

Кратко описание на програмите:

С програмите за изучаване на английски език получавате знания по общ и специализиран английски. Те включват курсове за ученици, възрастни и индивидуално обучение. Курсовете за възрастни са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка, а курсовете за ученици с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание при обучение по чужди езици.

 

COUR-EN-ST-B Програми за изучаване на английски език :

COUR-EN-AL-B Програми за изучаване на английски език :

COUR-EN-SP-B Програми за изучаване на английски език :

COUR-EN-IO-B Програми за изучаване на английски език :

  •  Поради широката си употрeба и разпространение, английският език днес се възприема като водещ език за международно общуване. Приет е за официален език в множество междунаро-дни организации като Европейски съюз, ООН, Международен Олимпийски Комитет и др. Превръщането му в работния език на 21 век е една от основните причини английският език да е сред най-изучаваните езици в почти всички страни. Ще се радваме, ако нашите уси-лия в Global School, насочени към изучаването на английски език, допринесат за по-лесната Ви адаптация в съвременните условия на интензивната му употреба.
  • Английският език (Еnglish Language) принадлежи към западно-германската езикова група езици, част от индоевропейското езиково семейство. Възниква в Англия и югоизточна Шотландия през Англосаксонската епоха като сбор от няколко диалекта, днес наричани с общото име староанглийски език, пренесени по източното крайбрежие на Великобритания от англите, саксите и ютите през 5 век. Съвременният английски език, на който са написани творбите на Уилям Шекспир започва да се формира едва през 15-16 век.
  • С превръщането на Великобритания в колониална сила през 18 век, английският език започва да служи за официален в рамките на Британската империя, разпространява се в колониите й в Северна Америка, Индия, Африка и Австралия, а от средата на 20 век с нарастване на политическото и икономическо влияние на САЩ, английският език започва да се разпространява с нова сила в още мно-го части на света.
  • Днес английският език е един от най-широко разпространените езици – трети в света след китайския и испанския език по брой на говорещите го като роден език. Страните с най-голям брой хора, в които английският език е роден са: САЩ (248 млн.), Верикобритания (58 млн.), Канада (17,7 млн.), Австралия (15 млн.), Ирландия (3,8 млн.), ЮАР (3, 7 млн) и Нова Зеландия (3, 5 млн).
Обща европейска референтна езикова рамка