COUR-EN-ST-A Курсове по английски за ученици:

Кратко описание на курсовете:

Курсовете по английски език за ученици са предназначени са за тези, които изучават английски като първи чужд език. Курсовете са съобразени с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание при обучение по чужди езици. Тяхната цел е да се подготвят и надградят комуникативните умения на учениците спрямо тези изисквания, като отговарят на психологическата и социална характеристика в тези възрастови групи.

Курсове за елементарно владеене на езика:

COUR-EN-GR5-B Курсове по английски за ученици:

COUR-EN-GR6-B Курсове по английски за ученици:

Курсове за самостоятелно владеене на езика:

COUR-EN-GR7-B Курсове по английски за ученици:

COUR-EN-GR8-B Курсове по английски за ученици:

COUR-EN-GR9-B Курсове по английски за ученици:

COUR-EN-GR10-B Курсове по английски за ученици:

Курсове за компетентно владеене на езика:

COUR-EN-GR11-B Курсове по английски за ученици:

COUR-EN-PM-B Курсове по английски за ученици:

Обща европейска референтна езикова рамка