COUR-EN-SP-A Спец. подготовка: Английски език

Кратко описание на специализираната подготовка:

Курсовете включени в тази подготовка са предназначени за развиване на специализирани умения при използването на английския език. Тяхната цел е езиковата подготовка за различни професионални дейности и международни сертификати.

 

COUR-EN-PS-B Спец. подготовка: Английски език

COUR-EN-BIZ-B Спец. подготовка: Английски език

COUR-EN-RAZ-B Спец. подготовка: Английски език

COUR-EN-HOR-B Спец. подготовка: Английски език

COUR-EN-MED-B Спец. подготовка: Английски език

COUR-EN-DOC-B Спец. подготовка: Английски език

Обща европейска референтна езикова рамка