COUR-I-PR Програми за изучаване на италиански език:

Кратко описание на програмите:

Програмите за изучаване на италиански език са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ италиански език съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на италиански. Те включват курсове и индивидуални занимания.

 

COUR-I-SP-B Програми за изучаване на италиански език:

COUR-I-IO-B Програми за изучаване на италиански език:

Обща европейска референтна езикова рамка