COUR-RO-PR-A Програми за изучаване на румънски език:

Кратко описание на програмите:

Програмите за изучаване на румънски език са предназначени за индивидуални и корпоративни обучения. Тяхната цел е получаване на знания по общ румънски, съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка или специализирани професионални умения на румънски. Те включват курсове и индивидуални занимания.

 

COUR-RO-SP-B Програми за изучаване на румънски език:

COUR-RO-IO-B Програми за изучаване на румънски език:

Обща европейска референтна езикова рамка