COUR-RU-L-A1-A Курс: Руски език за ниво А1

Кратко описание на курса:

Курсът по руски език за ниво А1 е предназначен за получаване на начални знания по общ руски, съобразно критериите за ниво А1 на Общата европейска референтна езикова рамка.

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.

Цена на курса: 300 лв.

 

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса:  28.04.2018 год.    Край на курса: 30.06.2018 год.

Код на курса: RA1SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  00.00.2018 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RA1PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  00.00.2018 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RA1VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“832″ title=“Руски език – ниво А1″]
Добре дошли на първото стъпало в усвояването на руския език!

Предстои ни да изминем един дълъг път, а всички знаем колко е трудна и важна първата стъпка в неизвестното, когато нямаме видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним този път, в края на който се надяваме с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия пръв постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за „Элементарный уровень“ в (Государственный Стандарт по Русскому языку как иностранному) – ниво А1 (от Общата европейска референтна езикова рамка) при изучаването на руски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим елементарни комуникативни възможности при общуването с рускоговорящи хора при минимален брой житейски ситуации. Ще усвоим първоначален набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в битовата и социо-културната сфера.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се научим вербално да започнем комуникация, да се запознаваме, поздравяваме, да се разделяме, да се обръщаме към някого, да благодарим, да се извиняваме, да отговаряме на благодарностите и извиненията, да помолим за повторение. Ще усвоим начините за задаване на въпроси и да съобщаваме за факти или събития, за лица и предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, време и място на действието и причините, които го пораждат. Ще се научим да изразяваме желания, молби, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети, факти и действия.

Ще реализираме елементарни комуникативни намерения в ситуации на общуване в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, при лекаря и аптеката.

Ще започнем да четем, разбирайки общия обхват на четения текст и основната тема в него, възприемайки достатъчно пълно и точно основната информация в текста, а също и някои детайли носещи важно смислово натоварване.

Ще се научим, говорейки, кратко да разказваме за себе си, за своите приятели и познати, за семейството си, за работата си, за своето свободно време, отдих и интереси. Да преразказваме, на основата на прочетен текст. Да участваме в кратки диалози в изучаваните ситуации и ниво, като инициираме диалога, разбираме изказванията на събеседника, даваме адекватни отговори и определяме неговите комуникативни намерения.

Ще усвоим да разбираме слушайки, основната информация, която се съдържа в монолози или съдържанието на диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в разглежданите по горе ситуации.

Ще развием уменията си да пишем в разказна или преразказна форма, свързано с изучаваните теми, отговаряйки на предварително зададени въпроси или на основата на прочетен текст.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво А1 на руския език е около 780, които ще ни позволят да имаме активен речник на елементарно ниво и в ограничен брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво А1 свидетелства за наличието на необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво А2 в общото владеене на русския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на „Элементарный уровень“ – ниво А1 в общото владеене на руския език са необходими 100-120 учебни часа.

RU-UA1 Курс: Руски език за ниво А1Учебна система „Дорога в Россию“ – Часть 1 (Учебник + 4CD)

Издателство: „Златоуст Русия, автори: Антонова В.Е., Нахабина М. М., Сафонова М. В., Толстых А. А.

Учебникът „Дорога в Россию“ е написан от опитни преподаватели от Центъра за международно образование на Московския университет. Разработен е за обучение на възрастни в три отделни части, като всяко ниво е предвидено за 100 – 120 учебни часа.

Курсът по част 1 е предназначен за придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма на ниво А1 начинаещи спрямо стандарта на Европейската езикова рамка или Уровень элементарного общения според критериите и изискванията на Държавния стандарт на Руската Федерация по руски език за чуждестранни граждани.

С помощта на курса „Дорога в Россию“ овладявате езика на ниво преживяване – ще се научите да установявате и поддържате социални контакти в стандартни ситуации от всекидневния живот с минимални езикови средства и също така ще получите подготовка за успешно полагане на изпит за елементарно ниво (А1) на владеене на езика.

RU-A1U Курс: Руски език за ниво А1Учебна система: „Приглашение в Россию“

Издателство: Просвета автори: Е. Корчагина, Е. Степанова, Х. Грозданова

Съвременна система на водещото руско издателство „Русский язык, курсы“, в която се прилага комуникативния подход на обучение и се развиват всички речеви умения на учениците. Системата е преработена и допълнена от колектив на издателство „Просвета“ така, че да съответства на учебната програма и потребностите на българските ученици от езиковите, профилираните, професионалните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на руски език.

Учебниците и учебните тетрадки предлагат интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, междупредметни връзки, системни знания за културата на Русия. В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите.

Учебната система е разработена в две нива съгласно руската сертификационна система:

1-во ниво – елементарен;

2-ро ниво – базово владеене на езика;

Всяко ниво се състои от учебник, тетрадка и аудиодиск и е предвидено да се изучава в рамките на 140 – 180 учебни часа.

В част 1 чрез интересни теми от бита и културата на Русия, ясна граматична структура и занимателни упражнения ще можете да формирате постепенно навици и умения за общуване във всекидневието, които се приравняват на езиковите компетентности, формулирани в Общата европейска езикова рамка като ниво А1.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да се запишете за този курс (чрез формата по-долу) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка GLOBAL SCHOOL.

Обща европейска референтна езикова рамка