COUR-RU-L-A2-A Курс: Руски език за ниво А2

Кратко описание на курса:

Курсът по руски език за ниво А2 е предназначен за получаване на начални знания по общ руски и е съобразен с критериите за ниво А2 на Общата европейска референтна езикова рамка.

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.
Цена на курса: 330 лв.

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса: 00.00.2018 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RA2SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 27.04.2018 год.     Край на курса: 25.06.2018 год.

Код на курса: RA2PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

Начало на курса: 00.00.2018 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RA2VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“834″ title=“Руски език – ниво А2″]
Добре дошли на второто стъпало в усвояването на руския език!

Направихме вече първите крачки…не е лесно, но е интересно. Предстои ни да изминем още една част от един дълъг път, за което са ни необходими видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним част от този път, в края на който се надяваме с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия втори постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за „Базовый уровень“ в (Государственный Стандарт по Русскому языку как иностранному) – ниво А2 (от Общата европейска езикова референтна рамка) при изучаването на руски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим основни (базови) комуникативни възможности при общуването с руговорящи хора при ограничен, предсказуем брой житейски ситуации. Ще разширим първоначалния набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в битовата, социо-културната и учебната сфера.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се умеем вербално да започнем комуникация, да се запознаваме, поздравяваме, да се разделяме, да се обръщаме към някого, да благодарим, да се извиняваме, да отговаряме на благодарностите и извиненията, да помолим за повторение и уточнение, да изразим пожелание. Ще сме усвоили начините за задаване на въпроси и да съобщаваме за факти или събития, за лица, предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за количеството предмети, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, за време и място на действието или събитието, както и за причините които го пораждат и неговите цели . Ще се научим да изразяваме желания, молби, пожелания, съвети, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, разрешение или забрана, обещание, неувереност, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети, факти и събития.

Ще се ориентираме и реализираме най-недбходимите (базови) комуникативни намерения в ситуации на общуване в административните служби, в деканати, офиси и т.н., в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, в театри, в музеи, на екскурзии, при лекаря, в аптеката и в ситуации при разговор по телефон.

Ще започнем да четем, определяйки общия обхват на четения текст и основната тема в него, да разбираме основната идея, а основната и допълнителна информация в текста ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност.

Ще се научим говорейки, кратко да разказваме за себе си, за своите приятели и познати, за семейството си, за работата си, за професията си и работния си ден, за своето свободно време, отдих и интереси, за родния град и столицата си, за здравето и климата. Да преразказваме, на основата на прочетен или прослушан текст, като изразяваме отношение към фактите и събитията изложени в текста, както и към действащите лица и техните постъпки. Да участваме в кратки диалози в изучаваните ситуации и ниво, да разбираме изказванията на събеседника, адекватно да реагираме на неговите реплики и определяме неговите комуникативни намерения в ограничено число речеви ситуации.

Ще усвоим да разбираме слушайки, информацията съдържаща се в монолози, като темата и главната и допълнителна информация на съобщението ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност. Ще възприемаме основното съдържание при диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в разглежданите по горе ситуации.

Ще развием уменията си да пишем, от свое име в разказна форма по предложена тема или в преразказна форма, на основата на прочетен или прослушан текст свързани с изучаваните теми.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво А2 на руския език е около 1300, които ще ни позволят да имаме активен речник на основно (базово) ниво и във все още ограничен брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво А2 свидетелства за наличието на достатъчни и необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво В1 в общото владеене на руския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво А2 в общото владеене на руския език са необходими 180-200 учебни часа.

-2 Курс: Руски език за ниво А2Учебна система: „Дорога в Россию“  Часть 2 (Учебник + 2CD)

Издателство: „Златоуст“, Русия, автори: Антонова В.Е., Нахабина М. М., Сафонова М. В., Толстых А. А.

Учебникът „Дорога в Россию“ е написан от опитни преподаватели от Центъра за международно образование на Московския университет. Разработен е в три части за обучение на възрастни, обучаващи се както в групови, така и в индивидуални форми на обучение.

Курсът в част 2 е предназначен за придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма на ниво А2 според критериите на Европейската езикова рамка и  Предпороговый (базовый) съгласно изискванията на Държавния стандарт на Руската Федерация по руски език за чуждестранни граждани.

 

2-Приглашение-в-Россию-2 Курс: Руски език за ниво А2Учебна система: „Приглашение в Россию“

Издателство: „Просвета“, автори: Е. Корчагина, Е. Степанова, Х. Грозданова

Съвременна система на водещото руско издателство „Русский язык. Курсы“, в която се прилага комуникативния подход на обучение и се развиват всички речеви умения на учениците. Системата е преработена и допълнена от колектив на издателство „Просвета“ така, че да съответства на учебната програма и потребностите на българските ученици от езиковите, профилираните, професионалните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на руски език.

Учебниците и учебните тетрадки предлагат интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, междупредметни връзки, системни знания за културата на Русия. В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите.

Учебната система е разработена в две нива съгласно руската сертификационна система:

1-во ниво – елементарен;

2-ро ниво – базово владеене на езика;

Всяко ниво се състои от учебник, тетрадка и аудиодиск и се изучава в рамките на 140 – 180 учебни часа.

Втората част разширява и надгражда усвоените знания, като осъществява постоянен преговор на изученото в нов контекст. Подходът на обучение е комуникативен и чрез разнообразни задачи учениците се стимулират да общуват на чуждия език. Голямо внимание се отделя на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда с оглед на специфичните трудности за българите. Упражненията над лексиката и произношението също са базирани на близостта между двата езика. Уроците съдържат системно страноведски материал, затвърдяват се знания и се включва нова информация за страната и културата на изучавания език.

Втората част на учебника има 15 теми със задачи и упражнения за четене, слушане, писане и говорене. Всяка тема включва рубрика „Для тех, кто хочет читать художественную литературу“, която представя откъси на известни автори. В учебника са разработени 3 комплексни теста за проверка, оценка и самооценка на знанията. Тестовете изграждат умения в курсистите да се справят с такъв тип задачи в изпитна обстановка и ги подготвят за изпита за сертификат за владеене на езика.

В края на учебника са приложени текстовете за слушане и руско-български азбучен речник. След изучаването на втора част от учебника курсистите достигат ниво А2 в използването на руския език.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „GLOBAL SCHOOL“.

Обща европейска референтна езикова рамка