03 фев.

COUR-RU-L-B1-A Курс: Руски език за ниво В1

Кратко описание на курса:

Курсът по руски език за ниво В1 е предназначен за получаване на основни знания по общ руски и е съобразен с критериите за ниво В1 на Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.
Цена на курса: 360 лв.

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса:  10.03.2018 год.    Край на курса: 09.06.2018 год.

Код на курса: RB1SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 00.00.2018 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RB1PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса: 00.00.2017 год.     Край на курса: 00.00.2018 год.

Код на курса: RB1VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“836″ title=“Руски език – ниво В1″]

Добре дошли на основото стъпало в усвояването на руския език!

Един философ беше казъл :„- Аз знам, че нищо не знам…“ Така е винаги по средата на пътя. Не е лесно, но е интересно. Предстои ни още да попътуваме, за което са ни необходими видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним част от този път, в края на който се надяваме
с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия трети постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за „I сертификационный уровень“ в (Государственный Стандарт по Русскому языку как иностранному) – ниво B1 (от Общата европейска референтна езикова рамка) при изучаването на руски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим основни комуникативни възможности при общуването с рускоговорящи хора в условията на езиковата им среда. Ще разширим първоначалния набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в рускоговоряща социално-битова и социо-културна среда, но все още ограничени до критериите на това ниво.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще съумеем вербално да използваме наученото в предходните нива. Ще можем да инициираме, поддържаме и изменяме темата (насоката) на беседате. Ние ще можем привличаме внимание, да искаме уточнения, да напомняме и логично да завършим беседването. Да поискаме или съобщим информация за факти или събития, за лица, за предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за количеството предмети, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, времето и мястото, причините и целите на действието или събитието, за възможностите, необходимостта, вероятността и невъзможността на действията. Ще се научим да изразяваме желания, молби (искания), пожелания, съвети, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, разрешение или забрана, обещание, неувереност и съмнение, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети, факти,  събития и постъпки, да посочваме своите предпочитания, осъждане, удивление, съчувствие и съжаление.

Ще се ориентираме и реализираме основни комуникативни намерения в ситуации на общуване в административните служби, в деканати, офиси и в работна среда, в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, в гари и летища, в театри, музеи, на екскурзии, при лекаря, в аптеката и в ситуации при разговор по телефон.

Ще можем да четем, използвайки различни стратегии за четене в зависимост от комуникативната среда, да определяме основната и основната идея в четения текст, а основната и допълнителна информация в него, ще разбираме с достатъчна пълнота, точност и дълбочина, да интерпретираме информацията изложена в текста, като правим изводи и оценки на автора.

Ще умеем говорейки, по-подробно да разказваме за себе си и своята битово-социална среда. Самостоятелно ще продуцираме логически свързани изказвания по предложена тема и зададена комуникативна среда, ще можем да преразказваме, на основата на прочетен или прослушан текст с различна формално-смислова структура и комуникативна насоченост (повествование, описание, съобщение, а също в текстове от смесен тип с елементи на разсъждения), да предаваме точно съдържанието и основната идея, като изразяваме собственно отношение към фактите и събитията изложени в текста, както и към действащите лица и техните постъпки. Да инициираме и участваме в диалози , да разбираме изказванията на събеседника, адекватно да реагираме на неговите реплики и определяме неговите комуникативни намерения в достатъчно широк набор от речеви ситуации .

Ще усвоим да разбираме слушайки, информацията съдържаща се в монолози, като темата и идеята, главната и допълнителната информация във всяка смислова част на съобщението ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност. Ще възприемаме основното съдържание при диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в по-широк обхват от ситуации.

Ще развием уменията си да пишем, от свое име, в разказна форма или в преразказна форма, на основата посочена тема, на прочетен или прослушан текст в съответствие със зададена комуникативна обстановка. Ще можем да предложим текст във вид на повествование, описание, съобщение, а също текстове със смесен характер с елементи на разсъждения.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в “ I сертификационный уровень“ – ниво B1 на руския език е около 2300, които ще ни позволят да имаме активен речник на основно ниво и в по-широк брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в “ I сертификационный уровень“ – ниво B1 свидетелства за наличието на достатъчни и необходимите знания за полагане на изпит пред Оторизиран Център в РКИЦ – София за получаване на сертификат за нивото на владеене на руски език като чужд, по системата (ТРКИ-TORFL) и възможност за работа в среда, където руския е работен език. Наличието на сертификат за владеене на руски език на ниво “ I сертификационный уровень“ получен от Оторизиран Център е задължително условие за постъпване във Висши учебни заведения (ВУЗ) на територията на Руската Федерация.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво B1 в общото владеене на руския език са необходими 160-180 учебни часа.

RU-UB1 Курс: Руски език за ниво В1Учебна система: „Дорога в Россию“  Часть 3 (Учебник + 1CD) в два тома;

Издателство: „Златоуст“, Русия, автори: Антонова В.Е., Нахабина М. М., Сафонова М. В., Толстых А. А.

Учебникът „Дорога в Россию“ е написан от опитни преподаватели от Центъра за международно образование на Московския университет. Разработен е в три части за обучение на възрастни.

Представлява курс по общ руски език за възрастни, обучаващи се в различни форми на обучение. Курсът е предназначен за придобиване на умения за общуване /в устна и писмена форма/ според критериите и изискванията на Държавния стандарт на Руската Федерация по руски език за чуждестранни граждани.

 

RU-UB1 Курс: Руски език за ниво В1С помощта на курса „Дорога в Россию“ част 3 ще успеете да усвоите руския език до критериите на ниво за напреднали В1  спрямо критериите  на Общата европейска референтна езикова рамка, а също така ще получите необходимата подготовка за успешно полагане на тестов изпит за сертификат за владеене на руски език на ниво „Пороговый уровень“ или “ I сертификационный уровень“ по критериите на Руската държавна система за тестиране(ТРКИ).

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „GLOBAL SCHOOL“.

Обща европейска референтна езикова рамка