22 фев.

COUR-RU-PM-A Курс: Подготовка за матура по руски

Кратко описание на курса:

Подготовката за матура има предназначение да подготовя за полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по руски език. Водещо начало в предлаганата от нас подготовка са Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит, които обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка по руски език съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 90 уч.ч.

Цена на курса: 450 лв.

  

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Петък

от 10:00 до 12:30 ч. /3 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса: 06.01.2018 год.      Край на курса: 12.05.2018 год.

Код на курса: R12РМ2

 

СЛЕДОБЕДЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Петък

от 13:30 до 16:00 ч. /3 уч.ч. по 45 мин.//

Начало на курса: 06.01.2018 год.      Край на курса: 12.05.2018 год.

Код на курса: R12РА2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

  Име:*

  Фамилия:*

  Телефон:*

  E-mail:*

  Код на курса: *

  Полетата маркирани с * са задължителни за попълване!

  Подготовката за полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) е част от курсовете по руски език за ученици предлагани от Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „Global School“.

  Водещо начало в предлаганата от нас подготовка са Учебно-изпитните програми за втория Държавен зрелостен изпит, които обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка по английски, немски или руски език съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

  Курсът е съобразен с:

  1. видът и времетраенето на държавния зрелостен изпит;
  2. учебното съдържание, върху което се полага държавният зрелостен изпит;
  3. знанията, уменията, или компетентностите, които ще се проверяват и оценяват;
  4. формата на изпита;

  Тематични области и лексика включени в съдържанието на курса:

  – Човек и общество: семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги, транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

  – Аз и другите: приятели, социални контакти, средства за комуникация.

  – България и светът: основни социо-културни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.

  Целта на курса е да се затвърдят знанията на учениците за всички оценявани компетентности:

  При слушане:

  – Да могат да извличат основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио или телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение.

  – Да могат да извличат конкретна информация от различни по вид разговори, радио или телевизионни предавания по актуални въпроси.

  – Да могат да извличат конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до тях, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

  При четене:

  – Да могат да извличат основна информация и да разбират основни социо-културни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език.

  – Да извличат конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми.

  – Да разбират въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми.

  – Да разбират и оценяват изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

  При писане:

  – Да създават собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявяват компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис.

  – Да изразяват собствено мнение или да правят коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти.

  – Да изказват своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

  Global School: Информацията тук се актуализира в момента. Очакваме съвсем скоро да отстраним този недостатък.

  Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

  За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

  – да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

  – да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

  За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

  В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „GLOBAL SCHOOL“.

  Обща европейска референтна езикова рамка