COUR-RU-PR-A Програми за изучаване на руски език:

Програмите за изучаване на руски език са предназначени за получаване на общи или специализирани знания по руски и включват курсове за ученици, възрастни и индивидуално обучение. Обученията за възрастни са съобразени с критериите за нива А1-А2-В1-В2-С1-С2 на Общата европейска референтна езикова рамка, а курсовете за ученици с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание при обучение по чужди езици в училище и Учебно-изпитните програми по руски език.

 

COUR-RU-ST-B Програми за изучаване на руски език:

COUR-RU-AL-B Програми за изучаване на руски език:

COUR-RU-SP-B Програми за изучаване на руски език:

COUR-RU-IO-B Програми за изучаване на руски език:

Обща европейска референтна езикова рамка