Завършено средно и висше образовани в Русия със  специалност „Руски език и литература“. Дългогодишен преподавател, базов учител към ЦИУРК и СУ „Св. Кл. Охридски“. Богат опит при работа с различни възрастови категории и групи и самостоятелно обучаващи се.

„Езиците не разделят, а обединяват хората“

  • N/A
  • elka_manolova@abv.bg
Обща европейска референтна езикова рамка