Бакалавър по начална училищна педагогика и английски език, завършила висшето си образование през 2009 г. в Югозападен университет „Н. Рилски”. Работи като начален учител в 105 СОУ и води детски езикови мултимедийни  курсове по английски език към Департамента по чуждоезиково обучение на СУ.

Предпочитани методи за работа с деца в начална училищна възраст: интерактивни и игрови методи (ситуационни и симулационни игри, методът „Светкавица”, ”кръг”), както и използване на ИКТ за постигане на поставените образователни цели в чуждоезиковото обучение.

  • N/A
  • migi_kb@abv.bg
Обща европейска референтна езикова рамка