Бакалавър по специалност Новогръцка филология на СУ „Св. Климент Охридски” с педагогическа правоспособност, МА Атински Университет, PhD Атински университет (пред защита). Първият преподавател по гръцки език при експерименталното му въвеждане в средното образование в София (отличителна грамота от Посолството на Република Гърция). Опит в работа по европейските образователни културни програми Lingua и Socrates в партньорство с гръцки образователни институции. Преподавател с голям опит в сферата на новогръцки говорим и литературен език. Творческо преподаване с иновативни методи, базирани на културната среда и традиции на съседна Гърция.

  • N/A
  • silvam@abv.bg
Обща европейска референтна езикова рамка