Висококвалифициран преподавател по английски език за възрастни и учащи се. Завършила е английска филология в СУ „Климент Охридски”. Виктория има престижна професионална кариера в American English Academy и Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” и др. Притежава  богат опит в подготовката на желаещи да положат изпити за международни сертификати и матура.

  • N/A
  • vickyandonova@gmail.com
Обща европейска референтна езикова рамка