Синолог (китаист), преводач, хоноруван асистент в СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, специалност “Китаистика”, китайски език, странознание; автор на редица популярни и научни статии за Китай и обучението по китайски език, редактор и консултант на издания, посветени на Китай.

Учител по китайски език и култура в 138-мо СОУ “Проф. Васил Златарски”, София

Редовен докторант по методика на обучението по китайски език към секция “Китаистика”, катедра Езици и култури на Източна Азия (ФКНФ), съвместно с катедра Методика (ФКНФ)  тема: “Методически аспекти при усвояване основите на китайския език в българското средно училище (интензивно обучение)

Неини ученици са носители на златни, сребърни и бронзови медали на Международния конкурс “Китайски езиков мост” за ученици от 2008 до сега.

  • N/A
  • yanashishkova@abv.bg
Обща европейска референтна езикова рамка